Over acupunctuur

Voordat u beslist om naar een acupuncturist te gaan is het verstandig als u zich vast wat heeft georiënteerd. Onderstaande tekst kan u daarbij helpen.

Wat is acupuntuur?
Acupunctuur is een geneeswijze die ruim 4000 jaar geleden in China is ontstaan. Het is als geneeswijze door de Wereldgezondheids-organisatie erkend.

Yin en Yang
Volgens de traditionele Chinese wereldbeschouwing bestaat het universum uit een kringloop van (levens)energie. Deze energie bestaat uit een negatieve (Yin) en een positieve (Yang) component. Yin en Yang kunnen niet zonder elkaar bestaan, ze vormen als het ware een twee-eenheid, die gesymboliseerd wordt in dit teken.

Basisprincipe
Het basisprincipe van de Acupunctuur is de circulatie van de levensenergie Qi. Deze stroomt via een ingewikkeld stelsel van kanalen (meridianen) door ons lichaam. Bij ziekte is het energie - evenwicht verstoord.Acupunctuur is de meest bekende TCG techniek, waarbij naalden op nauwkeurig omschreven punten worden ingebracht. Hierdoor kan de stroom van de energie beïnvloed worden en kunnen blokkades worden opgeheven. Door het bewust laten worden van de mogelijke oorzaak die ten grondslag ligt aan de klacht kan men ook zelf meewerken aan het genezingsproces door bijvoorbeeld voeding en leefwijze aan te passen.

Meridianen
Meridianen of energiebanen zijn transportwegen van de energie die wij nodig hebben om te bestaan. Elke meridiaan is verbonden met een orgaan in ons lichaam. Alle meridianen bij elkaar vormen eigenlijk een netwerk van energiegeleiders. Op dat netwerk liggen alle acupunctuurpunten. Elk van die punten staat in contact met een orgaan of heeft een bepaalde functie. Als u gezond bent, zijn alle energieën in balans. Bent u niet gezond, dan kan de acupuncturist met behulp van naalden en warmte elektriciteit bepaalde energieën afremmen of juist stimuleren. De behandeling kan ondersteund worden met Chinese kruiden.

Is acupunctuur verantwoord?
Acupunctuur begint zich langzaam een plaats te veroveren in het westen, maar dat wil niet zeggen dat het de westerse geneeskunde kan vervangen. Zoals bij de meeste zogenaamde alternatieve geneeswijzen wordt een patiënt in zijn totaliteit bekeken. Dat wil zeggen dat rekening wordt gehouden met aanleg, karakter, leefstijl, voeding en omgevingsfactoren. Acupunctuur verricht geen wonderen en voor vele ernstige aandoeningen blijft de reguliere geneeskunde de eerste keus. Wel kan daarnaast gebruik worden gemaakt van de acupunctuur om de reguliere therapie te ondersteunen en zo het herstel te bevorderen. In sommige gevallen werkt acupunctuur beter, met name als de westerse geneeskunde geen goede verklaring heeft voor de kwaal. Uw acupuncturist zal u hierover kunnen informeren.

Bekendheid
Acupunctuur is verreweg de meest bekende TCG discipline in Europa. Deze bekendheid is ontstaan door de goede resultaten bij pijnbestrijding. Met acupunctuur kunnen echter nog veel meer aandoeningen behandeld worden. De wereldgezondheidsorganisatie (W.H.O.) heeft een lijst gepubliceerd van ziektes, waarvan onomstotelijk vast staat dat zij door middel van acupunctuur te genezen, c.q. te verbeteren zijn.