Erkenning WHO

 • De wereldgezondheidsorganisatie (W.H.O.) heeft een lijst gepubliceerd van ziektes en syndromen, waarvan is vastgesteld dat zij door middel van acupunctuur te genezen, c.q. te verbeteren zijn
 Luchtwegen:
 • Acute verkoudheden, griep
 • Bijholte-ontsteking, keelpijnen
 • Acute bronchitis, cara
 • Allergie
 Spijsverteringsstelsel:
 • Slokdarmkrampen
 • Maagslijmvlies-ontsteking
 • Ontstekingen aan de dunne en dikke darm
 • Spastisch colon
 • Verstopping/diarree
 Bewegingsapparaat:
 • Dupuytren in vroege fase
 • Whiplash
 • Tennis-elleboog
 • Schouderpijnen
 • Rugpijnen, bijvoorbeeld na HNP-operatie
 • Slappe/spastische verlammingen, bijv. na hersenbloeding
 • Kinderverlamming
 • Guilain-Barré
 • Sudeckse dystrofie
 Doorbloeding:
 • Claudicatio intermittens
 • Varicesklachten
 Hormonaal:
 • Suikerziekte
 • Menstruatiestoornissen, premenstruale pijnen
 Urinewegen en Geslachtsorganen:
 • Bedplassen
 • Blaasontsteking
 • Prostaathypertrofie/prostatitis
 • Bepaalde vruchtbaarheidsstoornissen
 Overige:
 • Uitputtingstoestanden, zowel geestelijk als lichamelijk
 • Slaapstoornissen
 • Psychische labiliteit, depressie, nervositeit, fobieën
 • Kiespijn na het trekken, Tandvleesontstekingen
 • Hoofdpijn, migraine
 • Syndroom van Menière
 • Aangezichtspijnen, facialis parese
 
 • Bron: Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) , 1979