Kosten

  • Het eerste consult kost € 60,00. U dient direct na afloop contant of per pin af te rekenen. Vervolgconsulten kosten € 50,00 per keer. Als u een aanvullende ziektekostenverzekering hebt afgesloten krijgt u bij een groot aantal zorgverzekeraars over het algemeen (een deel van) de kosten voor het consult vergoed. Voor de actuele lijst (2014) met vergoedende zorgverzekeraars klik hier .
  • Bij enkele zorgverzekeraars staat dat de therapeut lid moet zijn van een koepel. Wij zijn aangesloten bij de koepel RBCZ en staan in de zorggids. U hebt overigens géén verwijzing van huisarts of specialist nodig voor een bezoek aan onze praktijk.
  • De praktijk is aangesloten bij de Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT) en bij Zhong, de Nederlandse Vereniging voor Tradionele Chinese Geneeskunde